Thumb 222a621ae19f7e7e6701c906e9d79d68fc4e9ec6
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

ZOA IJsselstein

Ik collecteer omdat:

de kruidnotenactie dit jaar niet door kan gaan. Hierdoor loopt ZOA weer veel inkomsten mis. Daarom de oproep: Help ZOA (en daarmee vluchtelingen en ontheemden) uit de NOOD(T)!!!

0

donaties

€ 0

ingezameld