Over ZOA

 

ZOA werkt wereldwijd in 15 landen met een team van zo’n duizend medewerkers. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we hen in staat stellen in vrede een waardig leven te leiden. Dat kunnen we niet alleen.

 

We zijn er

 

We werken waar mogelijk samen met lokale partners en worden ondersteund door duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te werken met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn we er, voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp.

Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen en ben je alles kwijt. In deze moeilijke periode willen we naast mensen staan. In ons werk weten we ons geinspireerd door het christelijk geloof. Wij zijn er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk mens geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen we de mensen voor wie wij ons inzetten met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven we trouw tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer wordt zoals het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

 

ZOA in 5 minuten

 

 

Onze kernwaarden

 

Onze kernwaarden geven richting aan wat we doen en helpen ons scherp te blijven:

  1. We zijn trouw. We zijn trouw aan slachtoffers van rampen en oorlogen. Samen met hen willen we duurzame verandering tot stand brengen. Eerst bieden we noodhulp, daarna ondersteunen we bij de wederopbouw. Zelfs als de omstandigheden tegenzitten, blijven we uitreiken naar de meest kwetsbaren.
  2. We stellen mensen centraal. Omdat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld, behandelen we iedereen gelijk, ongeacht achtergrond, geslacht, religie of leeftijd. We willen mensen in staat stellen een waardig leven te leiden en in vrede hun talenten te ontwikkelen.
  3. We zijn goede rentmeesters. We gebruiken de ons toevertrouwde middelen op de best mogelijke en meest verantwoorde manier. We zijn efficiënt, effectief en transparant en leggen verantwoording af aan degenen die we ondersteunen en degenen die ons ondersteunen.
  4. We zijn integer. Op het gebied van persoonlijke en organisatorische integriteit hanteren we een hoge standaard. Daarbij communiceren we open en eerlijk en behandelen elkaar met respect.