Thumb 847e23d4047dd18e4c0894effba386e3784ddb6a
Qr
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

Raard Gemeente

Ik collecteer omdat:

het juist nu extra hard nodig is! Wij als collectanten kunnen vanwege het coronavirus niet langs de deuren, daarom zetten we online als plaatsgenoten onze schouders eronder. Samen willen we er zijn voor onze naasten in crisisgebieden zoals Jemen, Zuid-Sudan en Syrië. Een online gift is net zo makkelijk en anoniem als in de gewone collectebus. Steun jij ook het werk onder slachtoffers van oorlogen en natuurrampen?

4

donaties

€ 20

ingezameld