Joke van der Ree

Ik collecteer omdat:

er zoveel nood is in deze wereld. Slachtoffers van oorlogen en rampen onze steun nu zo hard nodig hebben. Wij vanwege het coronavirus niet met de collectebus langs de deur kunnen gaan en toch het bedrag van vorig jaar willen ophalen en liefst nog meer. Alvast bedankt voor uw steun.
1

donatie

€ 50

ingezameld