Thumb bd65f2469ab2c3dfe3f61a2910d9dfb2796e82cb
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

Esther Gaasbeek

Ik collecteer omdat:

Ik het belangrijk vind dat ook de mensen in Jemen (nood)hulp krijgen! De bevolking lijkt het slachtoffer te zijn van een strijd tussen twee groeperingen.

5

donaties

€ 29

ingezameld