Diny Prins

Ik collecteer omdat:

die miljoenen mensen, die op de vlucht zijn, een veilige plek, een maaltijd, een warme deken en schoon drinkwater nodig hebben. ZOA helpt die kwetsbare mensen in nood! En ZOA blijft helpen, totdat de mensen zichzelf weer kunnen redden. Dat is de reden dat ik deze digitale collecte van ZOA wil aanbevelen en mij er voor inzet Helpt u mee? Alvast heel erg bedankt!
1

donatie

€ 10

ingezameld