Thumb 8c2cdc42af6c46aa542b1064575664ec4275e8b3
Qr
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

Daniëlle Commandeur

Ik collecteer omdat:

Ik ben coördinator in Biddinghuizen van de ZOA collecte.
Ik hoop, ondanks dat de collectanten nu niet aan de deur komen, er toch veel mensen zijn die het goede werk van ZOA willen steunen met een gift, hartelijk dank !

0

donaties

€ 0

ingezameld