Anke Sillars

Ik collecteer omdat:

wij alweer bijna drie jaar een nieuw 'thuis' hebben. Meer dan 100 miljoen mensen op deze wereld moeten om verschillende redenen (oorlog, vervolging, natuurgeweld) hun 'thuis' achterlaten. Deze mensen hebben dringend hulp nodig. Noodhulporganisatie ZOA helpt in de eigen regio of in een buurland met noodhulp, denk aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. ZOA helpt ook bij het opbouwen van een nieuw bestaan, net zolang totdat mensen zichzelf weer kunnen redden. Met deze digitale collectebus zamel ik geld in voor ZOA, zodat ZOA de meest kwetsbare mensen op deze wereld kan helpen. Heeft u / heb jij misschien wat over voor deze mensen?

7

Donaties

€ 95

ingezameld