Thumb 375f2c53efd70d8922b472c4ad64151ab1ab4a38
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

Wianne Havinga

Ik collecteer omdat:

De fysieke collecte dit jaar weer niet door kan gaan. Hulp, hoop en herstel blijft nodig voor de landen waar ZOA werkt. Help jij mee helpen?!

12

donaties

€ 84

ingezameld