Thumb a73bb16385043da4c07a7de178d8110f15c2c63e
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

Rene de Vos

Ik collecteer omdat:

Wij dit jaar in verband met het corona virus geen collecte hebben kunnen houden voor de MS vereniging Nederland Regio Utrecht.
Deze collecte vind normaal plaats op eind mei in Utrecht op de stadhuisbrug .

0

donaties

€ 0

ingezameld