Thumb 2dddcee1983f5540f7ca126bfcbd35d61c77b8b4
8f1d5fe23ca8219099a500bb964e3390a39f3a6f

Kerk Hellouw

Wij collecteren omdat:

wij er voor onze naasten in nood willen zijn die lijden in deze gebroken wereld Geen huis aan huis collecte dit jaar. Daarom een digitale collecte! Doet u ook mee? Voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. Samen met jou kunnen we in noodsituaties snel te hulp schieten. En hen ook daarna trouw blijven, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat ze zichzelf weer kunnen redden.
11

donaties

€ 115

ingezameld