Thumb 7ca5ae1e8280dde818e3b5ebd133c0dcbe94d638
Qr
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

F van Sleen

Ik collecteer omdat:

Nu de jaarlijkse collecte niet kan wil ik mijn steentje ,op deze manier, bijdragen aan de nood van vluchtelingen wereldwijd

36

donaties

€ 343

ingezameld