Thumb d354b04faaa774512bc5e09b24590de219228f32
8f1d5fe23ca8219099a500bb964e3390a39f3a6f

Biddinghuizen Gemeente

Ik collecteer omdat:

het juist nu extra hard nodig is! Wij als collectanten kunnen vanwege het coronavirus niet langs de deuren, daarom zetten we online als plaatsgenoten onze schouders eronder. Samen willen we er zijn voor onze naasten in crisisgebieden zoals Jemen, Zuid-Sudan en Syrië. Een online gift is net zo makkelijk en anoniem als in de gewone collectebus. Steun jij ook het werk onder slachtoffers van oorlogen en natuurrampen?
4

donaties

€ 30

ingezameld